การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร =

Companywide quality control-CWQC /

ของ โยชิโอะ คอนโดะ ; โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ

Main Author: คอนโดะ, โยชิโอะ
Other Authors: วรภัทร์ ภู่เจริญ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2540
Subjects: องค์การ
การจัดการองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD58.8 ค184ก 2540
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available