การประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ =

Practical public relations (PR) /

เสรี วงษ์มณฑา ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: เสรี วงษ์มณฑา
Other Authors: อมรศักดิ์ บุญเรือง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2540
Subjects: การประชาสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!