พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา =

Picture dictionary /

บุษบา บรรจงมณี...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: บุษบา บรรจงมณี,, โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: พจนานุกรมหลายภาษา
ภาษาไทย –– พจนานุกรม –– ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาไทย –– พจนานุกรม –– ภาษาอังกฤษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PL1459.T5 พ174 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available