พจนานุกรมดวงกมลฝรั่งเศส-ไทย ฉบับ Francais Langue Etrangere Dictionnaire Francais-Thailandais /

สว่าง วงศ์พัวพันธุ์, ผู้รวบรวม

Other Authors: สว่าง วงศ์พัวพันธุ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาฝรั่งเศส –– พจนานุกรม –– ภาษาไทย
ภาษาไทย –– พจนานุกรม –– ภาษาฝรั่งเศส
French language –– Dictionaries –– Thai.
Thai language –– Dictionaries –– French.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PC2645 พ174 2540
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available