พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2528 - กันยายน 2529 /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักราชเลขาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475-
พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ภ671พ
Copy 1
Available