รายงานการวิจัยเรื่อง การหา Treponemal IGM แบบรวดเร็วโดยวิธี solid-phase haemadsorption =

Title the rapid detection of treponemal LGM by solid-phase haemadsorption test /

วรรณะ มหากิตติคุณ

No Cover Image
Main Author: วรรณะ มหากิตติคุณ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.พ. ม.ป.ท.],[253?]
Subjects: ซิฟิลิส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC201 ว242ร
Copy 1
Available