เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วัฒนธรรมไทย
สังคมวิทยา –– ไทย
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.56 ส747ส 2532
Volume ล.2 Copy 7
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 6
Available
Volume ล.1 Copy 5
Available

Call Number: HN700.56 ส747ส 2532
Volume ล.1 Copy 4
Not available
Volume ล.1 Copy 3
Not available