ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in Curriculum and instruction /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536
Subjects: การศึกษา –– วิจัย
การศึกษา –– หลักสูตร –– วิจัย
หลักสูตร –– วิจัย
การสอน –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Call Number: LB1028 ส747ป 2536
Volume ล.4 Copy 9
Not available
Volume ล.2 Copy 12
Not available
Volume ล.3 Copy 5
Not available
Volume ล.4 Copy 11
Not available
Volume ล.3 Copy 7
Not available
Volume ล.1 Copy 3
Not available
Volume ล.3 Copy 15
Not available
Volume ล.3 Copy 6
Not available
Volume ล.4 Copy 10
Not available
Volume ล.2 Copy 14
Not available
Volume ล.2 Copy 16
Not available
Volume ล.1 Copy 1
Not available
Volume ล.1 Copy 2
Not available
Volume ล.4 Copy 8
Not available
Volume ล.1 Copy 4
Not available
Volume ล.2 Copy 13
Not available