แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536
Subjects: การศึกษา –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
การศึกษา –– หลักสูตร –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
การสอน –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
หลักสูตร –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB1028 ส747น 2536
Volume ล.1 Copy 2
Available

Call Number: LB1028 ส747น 2536
Volume ล.2 Copy 8
Not available
Volume ล.1 Copy 3
Not available
Volume ล.2 Copy 5
Not available
Volume ล.1 Copy 1
Not available
Volume ล.1 Copy 4
Not available
Volume ล.2 Copy 7
Not available
Volume ล.2 Copy 6
Not available