การศึกษาการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา /

ธานี จันทโกศล

No Cover Image
Main Author: ธานี จันทโกศล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2537
Subjects: ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ –– การศึกษา
ข้อมูล –– การเก็บและรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2805 ธ517ก 2537
Copy 1
Available