คู่มือแผนที่ภาษาในประเทศไทย =

Language map of Thailand handbook /

โดย เจอรี่ เกนีย์ ; ธีระพันธ์ ล. ทองคำ

No Cover Image
Main Author: เกนีย์, เจอรี่
Other Authors: ธีระพันธ์ ล. ทองคำ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤษทบวงมหาวิทยาลัย, 2520
Subjects: ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- แผนที่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PL4192.A1 ก755ค 2520
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available