ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื่อรถในจังหวัดพิษณุโลก /

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ชูชาติ เพ็ชรอำไพ
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541.
Subjects: รถยนต์
อุตสาหกรรมรถยนต์
พิษณุโลก
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD9710.A2 ป521 2541
Copy 1
Available