ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง /

บรรณาธิการ, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์

Other Authors: นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยยมหิดล, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Central Nervous System Agents
Pharmacology
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: QV4 ค181 2540
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available