สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน /

รัชนี ซอโสตถิกุล

Main Author: รัชนี ซอโสตถิกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: ภาษาไทย –– สำนวนโวหาร
ภาษาอังกฤษ –– สำนวนโวหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1460.A2 ร333ส 2540
Copy 2
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PE1460.A2 ร333ส 2540
Copy 3
Available