สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติศึกษาเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม /

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย

Corporate Author: ทบวงมหาวิทยาลัย
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: สิริกิติ์ -- พระบรมราชินีนาถ, -- สมเด็จพระนางเจ้า, -- 2475-
ศิลปหัตถกรรม
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 ท119ส 2540
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available