การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมัลติมิเดียเพื่อใช้สอนเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /

จิราภรณ์ พลางวัน

Main Author: จิราภรณ์ พลางวัน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2541
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ –– คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 จ458ก 2541
Copy 1
Available