เคมีอินทรีย์พื้นฐาน:

แนวความคิด ปฏิกิริยา. ประยุกต์ = Basic organic chemistry : concepts reactions applications /

ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

No Cover Image
Main Author: ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524
Subjects: อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QD251.2 ช432ค 2524
Copy 1
Available