กรณีสวรรคต :

9 มิถุนายน 2489 /

โดย สรรใจ แสงวิเชียร, วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

No Cover Image
Main Author: สรรใจ แสงวิเชียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แหล่งพิมพ์เรือใบ, 2517
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: อานันทมหิดล, –– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, –– 2489.
อาชญากรรมและอาชญากร –– การสืบสวน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS585 ส333ก 2517
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available