วัฒนธรรมเด็กเร่ร่อนในท้องถนน /

สมพงษ์ จิตระดับ

Main Author: สมพงษ์ จิตระดับ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: เด็กจรจัด ไทย
เด็ก ไทย ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HV887.T5 ส263ว 2540
Copy 3
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HV887.T5 ส263ว 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available