ประมวลภาพพระราชกรณียกิจทางช่าง =

A pictorial presentation of H.M.the King's works in engineering.

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ป352 2539
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Satit School, Reference

Call Number: 923.1593 ป352 2539
Copy 5
Library use only
Copy 4
Library use only