ภูมิปัญญาของลูกกรู ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ =

The folk wisdom of the Luk Kru in Tambon Chum Het, Amphoe Muang, Buri Ram /

บรรทมทิพย์ มีชัย

Main Author: บรรทมทิพย์ มีชัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตศึกษา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Subjects: Dissertations, -- Academic
Herbs
Materia -- Medica
Medicine, -- Herbal
Medicine, -- Traditional -- case -- studies
Plants, -- Medicinal
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 บ171ภ 2540
Copy 1
Available