การพัฒนาชนบท :

ปัญหาและแนวทางแก้ไขทางด้านปศุสัตว์ = Reality in rural development aid /

E.R. Orskov ; สุรศักดิ์ คชภักดี, แปลและเรียบเรียง

Main Author: Orskov, E.R.
Other Authors: สุรศักดิ์ คชภักดี, สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย, 2538
Subjects: การพัฒนาชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 อ917ก 2538
Copy 1
Available