ชุมชนเซ่งกี่ :

วิถีชีวิตและกระบวนการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง =

อรทัย อาจอ่ำ

Main Author: อรทัย อาจอ่ำ
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 อ324ช 2531
Copy 1
Available