การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า /

ชุมพล โลหะชาละ

Main Author: ชุมพล โลหะชาละ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– พม่า
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– เวียดนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ช627ก 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available