อาการปวดท้องและหลักการวินิจฉัยโรค /

อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

Main Author: อำนาจ ศรีรัตนบัลล์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Abdomen, -- Acute
Abdominal -- Pain
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WI147อ686อ 2538
Copy 1
Available
Copy 2
Available