ธาลัสซีเมีย :

คู่มือการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ /

โดย ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ทัศนีย์ เล็บนาค, ปราณี ฟู่เจริญ ; สนับสนุนโดยมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

Other Authors: ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี, ทัศนีย์ เล็บนาค,, ปราณี ฟู่เจริญ,, มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เครือข่ายงานธาลัสเซียเมียและมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Hematologic -- Tests -- methods
Thalassemia -- diagnosis -- laboratory -- manuals
เลือดจาง
ธาลัสซีเมีย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC641.7.T5 ธ529 2541
Copy 9
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WH170ธ529 2541
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RC641.7.T5 ธ529 2541
Copy 7
Available
Copy 6
Available