เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ =

English for computer users /

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: English language –– Conversation and phrase books.
English language –– Usage.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายบท
ISBN: 9746146025 (ล.1)
9746146033 (ล.2)
9746146041 (ล.3)