การประกันคุณภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย /

อดุลย์ วิริยเวชกุล

Main Author: อดุลย์ วิริยเวชกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- มาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB2349 อ134ก 2541
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available