รายงานสรุปจำนวนประชากรและความเป็นเมืองรายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำมะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ.2533 /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ประชากร -- สถิติ
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD850.5.T5 ส183ร 2533
Copy 2
Available
Copy 1
Available