รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนทรัพยากรมนุษย์ :

ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฟ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 24-25 กันยายน 2537 /

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Other Authors: การสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ทบวงมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537
Subjects: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- การประชุม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB2301 ก525ร 2537
Copy 1
Available