รายงานการวิจัย ผลของวิธีแปลงคะแนนผลการเรียนสะสมในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ /

อรุณี อ่อนสวัสดิ์, ชอบ ลีซอ

Main Author: อรุณี อ่อนสวัสดิ์
Other Authors: ชอบ ลีซอ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- คณะศึกษาศาสตร์ -- ผลงานวิจัย
สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
การให้คะแนน -- (นักเรียนและนักศึกษา)
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2353 อ419ร 2541
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available