รายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควตาและการสอบคัดเลือก รุ่นปีการศึกษา 2536 =

Comparative study of the achievement between quota allocation and entrance examination proceducre (Cohort 1993) /

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2351.4.T5 ท931ร
Copy 1
Available
Copy 2
Available