การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดเชื้อทางระบบประสาท /

เรียบเรียงโดย สุธิศา ล่ามช้าง

Main Author: สุธิศา ล่ามช้าง
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Nervous -- System -- Diseases -- in -- infancy -- & -- childhood -- nursing
Pediatric -- Nursing
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WY160.5 ส785ก 2540
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: WY160.5 ส785ก 2540
Copy 11
Available
Copy 10
Available