สรุปแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน :

ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2538 /

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมประสานงานสตรีแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมประสานงานสตรีแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538
Subjects: สตรีกับการพัฒนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1240 ก479 2538
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HQ1240 ก479 2538
Copy 4
Not available
Copy 5
Not available