สถิติการคลัง พ.ศ.... /

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

No Cover Image
Corporate Author: กรมบัญชีกลาง
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: นโยบายการคลัง
การคลัง
ไทย การคลัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HJ109.T5 บ254ส 2541
Copy 8
Available
Copy 7
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: HJ109.T5 บ254ส 2534
Copy 1
Available