พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 /

สุวิชัย ศิริกุลวัฒนา

No Cover Image
Main Author: สุวิชัย ศิริกุลวัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาหลักสูตร, 2540
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข้าราชการพลเรือน -- ข้อสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information