จิตวิทยาการจัดการองค์กร /

สิทธิโชค วรานุสันติกูล

Main Author: สิทธิโชค วรานุสันติกูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การจัดการองค์การ
การจัดการ
จิตวิทยาองค์การ
การบริหารงานบุคคล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD37.T5 ส722จ 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available