เคมีอินทรีย์เบื้องต้น /

เกษร พะลัง

Main Author: เกษร พะลัง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QD251.2 ก814ค 2539
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 547 ก814ค 2539
Copy 2
Available