ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ต้านภัยวิกฤติ IMF /

วิทยากร เชียงกูล

Main Author: วิทยากร เชียงกูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ว583ป 2541
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available