คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร /

สุมาลี เหลืองสกุล

Main Author: สุมาลี เหลืองสกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ภาควิชาชีววิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540
Subjects: จุลชีววิทยา –– คู่มือปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QR115 ส842ค 2540
Copy 2
Available