กรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ /

เทวี วัฒนา และคณะ

Other Authors: เทวี วัฒนา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: จริยศาสตร์ –– การแพทย์
การแพทย์ –– แง่ศาสนา –– พุทธศาสนา
จรรยาแพทย์
Ethics, Medical –– case studies.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: R724 ก153 2540
Volume ล.5 Copy 2
Available
Volume ล.5 Copy 3
Available
Volume ล.5 Copy 1
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W50 จ682ก 2540
Volume ล.5 Copy 9
Available
Volume ล.5 Copy 10
Available
Volume ล.5 Copy 6
Available
Volume ล.5 Copy 8
Available
Volume ล.5 Copy 4
Available
Volume ล.5 Copy 5
Available
Volume ล.5 Copy 7
Available