แผนงานวิจัยของชาติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544) /

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Other Authors: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
Subjects: วิจัย –– นโยบายของรัฐ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: Q180.T5 ค121ผ 2540-2544
Copy 1
Available