การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย :

กรณีการเฝ้าระวังโรค = State of the Art Review HIV/AIDS epidemiology in Thailand : Surevillance issue /

คำนวณ อึ้งชูศักดิ์, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: คำนวณ อึ้งชูศักดิ์, กระทรวงสาธารณสุข. กองโรคเอดส์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2541
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ก491 2541
Copy 1
Available