รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ... =

Annual Judicial Statistics, Thailand... /

กระทรวงยุติธรรม

Corporate Author: กระทรวงยุติธรรม
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง, 2540
Subjects: การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ
ศาล -- ไทย
ศาล -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: KPT1610 ย349ร 2546
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: KPT1610 ย349ร 2550
Copy 1
Available