คู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย /

โดย พวงผกา คุโรวาท

Main Author: พวงผกา คุโรวาท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)
Subjects: เครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: GT1520 พ468ค 2540
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-9 Recall This

Satit School, Stack

Call Number: 391 พ468ค 2540
Copy 4
Available

Architecture, Stack

Call Number: GT1520 พ468ค 2540
Copy 3
Available