วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม =

JOURNAL OF ISAN STUDIES.

No Cover Image
Other Authors: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547
Subjects: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน -- วารสาร
วัฒนธรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วารสาร
ศิลปะ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วารสาร
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วารสาร
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only