ชุมชนคริสเตียนในสังคมไทย :

กรณีศึกษาการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของชุมชนคริสเตียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

วิภาวดี พงษ์ประพันธ์

No Cover Image
Main Author: วิภาวดี พงษ์ประพันธ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2541
Subjects: คริสตศาสนิกชน
ชุมชน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BR121.2 ว655ช 2541
Copy 1
Available
Copy 2
Available