วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร =

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL.

No Cover Image
New Title: SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: สกลนคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2552
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. –– สถาบันวิจัยและพัฒนา –– วารสาร.
วิจัย –– วารสาร.
มนุษยศาสตร์ –– วารสาร.
สังคมศาสตร์ –– วารสาร.
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only