วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ =

PAYAP UNIVERSITY JOURNAL.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยพายัพ
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2531
Subjects: สังคมศาสตร์ วารสาร
มนุษยศาสตร์ วารสาร
วิจัย วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only