วารสารวิจัย มข. =

KKU RESEARCH JOURNAL.

No Cover Image
New Title: KKU RESEARCH JOURNAL.
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวิจัย
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539
Subjects: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. -- ฝ่ายวิจัย -- วารสาร
วิจัย -- วารสาร
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- วิจัย -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only